Σίτες

Η Σίτα είναι ένα απαραίτητο πρόσθετο που πρέπει να έχουν τα κουφώματα σας. Προστατεύουν από έντομα αλλά και από ανεπιθύμητα ξένα υλικά, που μεταφέρονται μέσω του αέρα.

Με την υπογραφή της Sital, στην Πανεμπορική Σύρου, επισκευάζουμε αλλά και δημιουργούμε εκ νέου, σίτες για κάθε τύπο κουφώματος, οριζόντιας ή κάθετης κίνησης.