Θερμοϋγρομόνωση ταράτσας

Ακολουθώντας το πρόγραμμα εξοικονομώ κατ’ οίκον, η Kraft δημιουργεί ένα σύστημα ελαφροβαρούς και ανθεκτικής θερμοϋγρομόνωσης ταράτσας CLIMA ROOF.

Είναι προϊόν 2 κορυφαίων οίκων (KRAFT Paints & FIBRAN) όπου συνδυάστηκαν η τεχνογνωσία και η καινοτομία ώστε να προκύψει μία ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη τεχνικά λύση για εκείνες τις περιπτώσεις δωμάτων που υπάρχει ταυτόχρονη ανάγκη για: θερμομόνωση, υγρομόνωση, ανθεκτικότητα και παράλληλα χαμηλή επιβάρυνση φορτίου της ταράτσας. Εν συντομία, το σύστημα απαρτίζεται από μία στρώση τσιμεντοειδούς υλικού ενός συστατικού με στεγανωτικές και συγκολητικές ιδιότητες το οποίο διαστρώνεται καθολικά στην επιφάνεια της ταράτσας και επικολλάται επάνω της η εξηλασμένη πολυστερίνη XPS GF της FIBRAN. Στη συνέχεια ακολουθούν 2 επιπλέον στρώσεις τσιμεντοειδούς υλικού 2 συστατικών με μεγάλες στεγανωτικές ιδιότητες και υψηλές μηχανικές αντοχές εγκυβωτισμένο σε ειδικό αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα 160gr/m2. Το σύστημα ανθεκτικής και ελαφροβαρούς θερμοϋγρομόνωσης δωμάτων CLIMA ROOF έρχεται να δώσει τεχνική λύση ειδικά στις περιπτώσεις εκείνες των κατοικιών πλέον των 20-25 ετών οι οποίες έχουν ανάγκη αναβάθμισης και παράλληλα μικρής καταπόνησης βάρους λόγω μειωμένης ανθεκτικότητας και γήρανσης του φέροντος οργανισμού (ενδεικτικό βάρος Clima Roof 12-25Kg/m2), όπως απαιτούν συνήθως και τα παλιά κτήρια που εντάσσονται στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II».

Αναλυτικά για το σύστημα θερμοϋγρομόνωσης ταράτσας  χρησιμοποιούνται τα εξής προϊόντα:

Clima Roof KF-1

Το CLIMA ROOF KF-1 είναι ένα στεγανωτικό συγκολλητικό κονίαμα υψηλών αντοχών, εμπλουτισμένο με πολυμερή, κατάλληλο για στεγανοποίηση και προστασία δαπέδων και ειδικότερα δωμάτων. Παρουσιάζει εξαιρετική πρόσφυση στις θερμομονωτικές πλάκες CLIMA ROOF KF-XPS & FIBRAN XPS ETICS GF, αλλά και σε δομικές, μεταλλικές, ακρυλικές, πολυουρεθανικές και ασφαλτικές επιφάνειες. Λόγω της ειδικής σύστασης των αδρανών που περιέχει καλύπτει τέλεια τοπικές ανωμαλίες και κοιλότητες του υποστρώματος ενώ παρουσιάζει εξαιρετικές μηχανικές αντοχές σε επιφάνειες υψηλής καταπόνησης χωρίς να απαιτείται η χρήση επιπλέον επισκευαστικών υλικών. Πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 1504-2 ως υλικό προστασίας επιφανειών και του προτύπου ΕΝ 13813 για την κατασκευή δαπέδων ως κονίαμα (CT-C20-F8-A3). 

  •  

Clima Roof KF-2 & Clima Roof KF-2 Latex

Το CLIMA ROOF KF-2 είναι ένα στεγανωτικό, επιπεδούμενο τσιμεντοειδές κονίαμα δαπέδων δύο συστατικών, υψηλών μηχανικών αντοχών, εμπλουτισμένο με πολυμερή, κατάλληλο για στεγανοποίηση και προστασία δαπέδων και ειδικότερα δωμάτων. Λόγω της ειδικής του σύστασης παρουσιάζει εξαιρετική πρόσφυση στις θερμομονωτικές πλάκες CLIMA ROOF KF-XPS & FIBRAN XPS ETICS GF αλλά και σε δομικές, μεταλλικές, ακρυλικές, πολυουρεθανικές και ασφαλτικές επιφάνειες. Έχει μεγάλη αντοχή στις καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία. Πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 1504-2 ως υλικό προστασίας επιφανειών και του προτύπου ΕΝ 13813 για την κατασκευή δαπέδων ως κονίαμα (CT-C25-F10-A3).

Το CLIMA ROOF KF-2 LATEX είναι ένα ειδικό πρόσθετο ακρυλικής βάσης ενίσχυσης του στεγανωτικού συγκολλητικού τσιμε- ντοειδούς κονιάματος CLIMA ROOF KF-2, που είναι κατάλληλο για στεγανοποίηση και προστασία δαπέδων και ειδικότερα δωμάτων. Αυξάνει την ελαστικότητα του συστήματος και την αντοχή στην UV ακτινοβολία. 

  •  

Clima Roof KF- Net

Το CLIMA ROOF NET είναι ένα αντιαλκαλικό πλέγμα οπλισμού από υαλοΐνες της στρώσης KF-2 του συστήματος θερμοϋγρομόνωσης δωμάτων CLIMA ROOF. Παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στον εφελκυσμό και τα αλκάλια και είναι κατάλληλο για την τοπική ενίσχυση των επιφανειών που αναπτύσσουν υψηλές τάσεις ρηγμάτωσης.

» Υψηλή αντοχή στον εφελκυσμό
» Αντοχή στα αλκάλια
» Κατάλληλο για τοπική ενίσχυση των επιφανειών που αναπτύσσουν υψηλές τάσεις ρηγμάτωσης