Εξοικονομώ Κατ' Οίκον

Πιστοποιήσεις

Τι είναι το πρόγραμμα εξοικονομώ κατ’ οίκων;

Πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα που παρέχει κίνητρα στους πολίτες προκειμένου να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού τους, εξοικονομώντας χρήματα και ενέργεια και αυξάνοντας την αξία του.

Γιατί να επιλέξω συστήματα της KRAFT για επεμβάσεις σε τοίχους (Bioclima) και ταράτσα (Clima Roof)

Η Εξοικονόμηση Ενέργειας αποτελεί σήμερα θέμα ζωτικής σημασίας, όχι μόνο για την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και για την εξοικονόμηση πόρων ενέργειας καθώς και για τη μείωση, για τους καταναλωτές, του κόστους αυτής είτε πρόκειται για θέρμανση, ψύξη ή χρήση λοιπών ηλεκτρικών συσκευών. Πιστή στην φιλοσοφία της η KRAFT Paints του ομίλου Druckfarben Hellas Α.Ε.Β.Ε. συνεχώς αναπτύσσει και παράγει καινοτόμα προϊόντα και συστήματα προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Ειδικότερα, στα πλαίσια του νέου προγράμματος εξοικονόμησης ενέργειας που απευθύνεται σε κύριες κατοικίες «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II»η KRAFT Paints έχει να προτείνει 2 ολοκληρωμένα συστήματα ενεργειακής αναβάθμισης για τοίχους και ταράτσες. 

Το πρώτο είναι η ολοκληρωμένη σειρά εξωτερικής θερμομόνωσης τοίχων και πιλοτής BIOCLIMA/ClimaTotal της KRAFT, το οποίο προσφέρει 92 πιστοποιημένους συνδυασμούς υλικών ως σύστημα, με ευρωπαϊκή πιστοποίηση κατά ETAG004 (αρ. ΕΤΑ 10/0122). Αποτελεί τη βέλτιστη λύση στη ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίου, προσφέρει μείωση απωλειών ενέργειας του κτηρίου μέχρι και 40% και έχει σχεδιαστεί βασισμένο στις Ελληνικές ιδιαιτερότητες: υψηλή σεισμική δραστηριότητα, έντονη υγρασία, υψηλές διακυμάνσεις θερμοκρασίας. 

Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης τοίχων και πιλοτής Bioclima/ClimaTotal με πιστοποίηση χρήσης όλων των ειδών των πιο διαδεδομένων θερμομονωτικών πλακών (EPSXPSMW). 

Η επιλογή του είδους του θερμομονωτικού υλικού επαφίεται στον εκάστοτε μελετητή – ενεργειακό επιθεωρητή καθώς εξαρτάται από διάφορα χαρακτηριστικά (συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας, πάχος θερμομονωτικού υλικού, ευκαμψία, απορρόφηση υγρασίας, ακαυστότητα, ηχοαπορρόφηση κτλ). Οι επιλογές είναι:

 1. Διογκωμένη πολυστερίνη (EPS) λευκή ή γραφιτούχα
 2. Εξηλασμένη πολυστερίνη (XPS)
 3. Πετροβάμβακας (MW)

2 επιλογές αντιρρηγματικής προστασίας και βασικής στρώσης εξωτερικής θερμομόνωσης.

Αναλόγως των κτηριακών απαιτήσεων υπάρχουν οι εξής επιλογές:

 1. Η πρώτη αφορά ανόργανη αντιρρηγματική προστασία, με χρήση του ινοπλισμένου τσιμεντοειδούς υλικού Strong Bond, που χρησιμοποιείται στις περισσότερες περιπτώσεις κτηρίων με συμβατικό τρόπο δόμησης (μπετό, τούβλο) και
 2. Η δεύτερη αφορά οργανική αντιρρηγματική προστασία, με χρήση του ινοπλισμένου οργανικού υλικού Total Bond, που χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις κτηρίων με ιδιαίτερες απαιτήσεις αντοχών σε συστολοδιαστολές (π.χ. μεταλλικές κατασκευές, κατασκευές με πάνελ, κτλ…)

Κάνε το παλιό Νέο και το Νέο ακόμα καλύτερο! με το Πιστοποιημένο Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης Bioclima.

Τελικά Επιχρίσματα

Το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης BIOCLIMA της KRAFT, προσφέρει πληθώρα επιλογών αναλόγως των αναγκών. Υπάρχει η δυνατότητα χρήσης τελικού επιχρίσματος:

 1. Ακρυλικής βάσης, με το προϊόν AcrylicPlaster, για τις τυπικές περιπτώσεις κτηρίων
 2. Ακρυλικής βάσης πολύ υψηλής ελαστικότητας, με το προϊόν Flexoplaster, για περιπτώσεις κτηρίων με μεγάλες συστολοδιαστολές ή σε μεγάλα υψόμετρα,
 3. Σιλοξανικής βάσης, με το προϊόν Waterproof Plaster, για περιπτώσεις κτηρίων με ανάγκη μεγάλης υδατοαπωθητικότητας και ευκολίας καθαρισμού όπως σε παραθαλάσσια μέρη ή πολύ ρυπογόνες περιοχές,
 4. Γρανιτοσοβά υψηλής αισθητικής και αντοχής, με το προϊον Granite, για περιπτώσεις ιδιαίτερου αρχιτεκτονικού σχεδιασμού σε μία πληθώρα πολύχρωμων ή μονόχρωμων αποχρώσεων,
 5. Ενεργειακού σοβά ειδικής σύνθεσης, με το προϊόν Clima Comfort Stucco, με ιδιότητες υψηλής ανάκλασης και θερμοχωρητικότητας για ένα απόλυτο ενεργειακό και αισθητικό αποτέλεσμα.

Αποχρώσεις  & Κοκκομετρίες

Όλα τα τελικά επιχρίσματα του πιστοποιημένου συστήματος BIOCLIMA της KRAFT μπορούν να χρωματιστούν και να παραδοθούν έτοιμα για χρήση στο εργοτάξιο σε κάποια από τις 900 προτεινόμενες F αποχρώσεις εξωτερικής χρήσης της βεντάλιας της KRAFT και σε διάφορες κοκκομετρίες από 0,4 mmέως 2,5 mm.

Το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης, της εταιρείας KRAFΤ, το έχουν εμπιστευθεί τα τελευταία χρόνια πληθώρα ιδιωτών όπως και κατασκευαστές και μελετητές για χρήση σε διάφορα κτήρια όπως σχολικά συγκροτήματα και ξενοδοχειακές μονάδες.

Θερμοϋγρο-μόνωση ταράτσας

B) Το δεύτερο είναι ένα σύστημα ελαφροβαρούς και ανθεκτικής θερμοϋγρομόνωσης ταράτσας CLIMA ROOF της KRAFT. Είναι προϊόν 2 κορυφαίων οίκων (KRAFT Paints & FIBRAN) όπου συνδυάστηκαν η τεχνογνωσία και η καινοτομία ώστε να προκύψει μία ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη τεχνικά λύση για εκείνες τις περιπτώσεις δωμάτων που υπάρχει ταυτόχρονη ανάγκη για: θερμομόνωση, υγρομόνωση, ανθεκτικότητα και παράλληλα χαμηλή επιβάρυνση φορτίου της ταράτσας. Εν συντομία, το σύστημα απαρτίζεται από μία στρώση τσιμεντοειδούς υλικού ενός συστατικού με στεγανωτικές και συγκολητικές ιδιότητες το οποίο διαστρώνεται καθολικά στην επιφάνεια της ταράτσας και επικολλάται επάνω της η εξηλασμένη πολυστερίνη XPS GF της FIBRAN. Στη συνέχεια ακολουθούν 2 επιπλέον στρώσεις τσιμεντοειδούς υλικού 2 συστατικών με μεγάλες στεγανωτικές ιδιότητες και υψηλές μηχανικές αντοχές εγκυβωτισμένο σε ειδικό αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα 160gr/m2. Το σύστημα ανθεκτικής και ελαφροβαρούς θερμοϋγρομόνωσης δωμάτων CLIMA ROOF έρχεται να δώσει τεχνική λύση ειδικά στις περιπτώσεις εκείνες των κατοικιών πλέον των 20-25 ετών οι οποίες έχουν ανάγκη αναβάθμισης και παράλληλα μικρής καταπόνησης βάρους λόγω μειωμένης ανθεκτικότητας και γήρανσης του φέροντος οργανισμού (ενδεικτικό βάρος Clima Roof 12-25Kg/m2), όπως απαιτούν συνήθως και τα παλιά κτήρια που εντάσσονται στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II».

Συνοπτικά παρακάτω ορισμένα χαρακτηριστικά του συστήματος CLIMA Roof:

 • Εξαιρετική Θερμομόνωση, με χρήση πλακών εξηλασμένης πολυστερίνης της FIBRAN (μείωση απωλειών θερμότητας στο δώμα έως 90% και του κτηρίου έως 40%)
 • Άριστη στεγανοποίηση, με χρήση ειδικών κονιαμάτων της KRAFT και συνολικά 2 επίπεδα προστασίας έναντι υγρασίας.
 • Ελαφρύ, ιδανικό για κτήρια με πρόβλημα φορτίων (12-25 Kg/m2)
 • Ανθεκτικό και κατάλληλο για κυκλοφορία πεζών
 • Εφαρμόζεται σε μικρό πάχος(συνήθως περίπου 6-10 cm) εξοικονομώντας δαπάνες τροποποιήσεων (ανύψωση στηθαίων, συλλεκτών ηλιακών, πορτών κλιμακοστασίου κτλ…)
 • Μεγάλης υδρατμοδιαπερατότητας, μείωση κινδύνου εγκλωβισμού υδρατμών ή προϋπάρχουσας υγρασίας
 • Άριστηπρόσφυση σε οποιαδήποτε συμπαγή και καθαρή επιφάνεια δώματος
 • Γρήγορη εφαρμογή και με χαμηλή όχληση ενοίκων
 • Εύκολο στον έλεγχο και καθαρισμό
 • Δέχεται επόμενες στρώσεις υλικών (π.χ. πλακάκια) χωρίς περιορισμούς όταν αυτό αποφασιστεί.
 
 Δείτε αναλυτικά εδώ τα υλικά θερμοϋγρομονώσης ταράτσας.